English
hinh19
home41
home49
home39
home40
home38
home44
may ban hang wincor diebold
may ban hang partner tech
may in the fargo
Vn Retail
Liên Kết

Giải pháp Quản lý hành chính

Ở mức độ quản lý, mà chủ yếu liên quan đến tư vấn cá nhân được đưa ra bởi đội ngũ nhân viên có trình độ, tự động hóa có thể được sử dụng để đơn giản hóa các quy trình đã được đặt ra. Ở đây một lần nữa, con người sử dụng hệ thống tự phục vụ mình vì mục đích cải thiện thời gian và tính hiệu quả, tính sẵn có của phần mềm và cho phép con người kiểm soát các quá trình trên hệ thống của mình. Tuy nhiên, lợi thế của giải pháp không chỉ về phía người sử dụng. Cải tiến quy trình cũng cho phép các công ty để giảm chi phí và nâng cao tính đảm bảo công việc.

Giải pháp Quản lý hành chính


Doanh nghiệp và các cơ quan phải trả số tiền khá cao hàng ngày trong các hình thức chi trả tiền lương, hỗ trợ thu nhập và trợ cấp thất nghiệp. Thủ tục kiểm tra được sử dụng cho đến nay cũng liên quan đến công việc một cách đáng kể và chi phí cho tất cả mọi người tham gia. Giải pháp là để di chuyển các quá trình vào hệ thống tự phục vụ, vì vậy mà người thụ hưởng có thể rút tiền mặt của họ tự động.

Những lợi thế: không mất chi phí kiểm tra xử lý, nếu thẻ bị mất, tăng cường an ninh cho người dùng.

  • Tư vấn: Tích hợp các giải pháp trong một cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT hiện có và xây dựng một cách tùy biến theo người dùng.
  • Phần cứng: Máy ProCash
  • Phần mềm: Dựa trên phần mềm chuẩn như ProTopas/Suite và Proview cho hệ thống quản lý kết hợp với ProCash/FOnet, liên kết từ văn phòng tới chức năng dịch vụ tự động, và tùy chọn các tính năng dựa trên những giải pháp phần mềm đó.
  • Đơn giản hóa bằng tiền mặt
  • Dễ tích hợp với hệ thống sẵn có.
  • Giao dịch rút tiền được kiểm toán ngay.
  • Người thụ hưởng có quyền dùng ngay tiền mặt.
  • Bảo vệ tốt hơn từ những vấn đề trộm cắp.
Các giải pháp khác

Công ty TNHH Spartan Việt Nam

Giám Đốc Điều Hành
Ông Trần Phú Vinh
 

Tel : (84-8) 3868 0104
Fax : (84-8) 3868 0105
Email : Vinh@Radiantglobal.com.vn

 Quick Links  Sản phẩm - Dịch vụ
  Giải pháp
  Thông tin
  Hỏi đáp