English
hinh19
home41
home49
home39
home40
home38
home44
may ban hang wincor diebold
may ban hang partner tech
may in the fargo
Vn Retail
Liên Kết

Giải pháp Nhân viên tự động hóa quy trình

Đối với mỗi nhân viên trong công ty, có những thông tin chắc chắn sẽ liên quan đến các nhân viên khác. Đó có thể là thông tin chung hoặc là thông tin bị hạn chế. Hầu hết các công ty ngày nay đã làm việc với cổng điện điện tử. Là sự kết nối với tất cả mọi nhân viên, dù sao thì đây vẫn còn là thách thức đối với các nhân viên mà không có máy tính riêng. Hệ thống Kiosk được sử dụng vào để tích hợp thông tin nhân viên.

Thiết bị đầu cuối của Wincor Nixdorf gặp rất nhiều những yêu cầu trong môi trường làm việc của công nhân hay nhân viên, tuy nhiên đã xử lý hoàn hảo và giao diện người dùng được cải thiện trực quan và đảm bảo an toàn trong việc xử lý hay in ấn thông tin cá nhân.

Giải pháp Nhân viên tự động hóa quy trình

Những tiến trình có thể dễ dàng thực hiện từ phòng ban nhân sự cho đến bộ phận thực hiện dịch vụ cho nhân viên, tối ưu hóa xử lú thông tin riêng. Các công ty áp lực cao phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh buộc các doanh nghiệp cắt giảm chi phí trên một mặt và tìm những cách tốt nhất để sử dụng và nuôi dưỡng nguồn lực hiện có khác. Thí dụ nhân viên làm việc mà không có máy trạm có thể gởi thông tin truy cập đến công ty, in thông tin một cách độc lập. Phòng nhân sự đóng vai trò quan trọng đặc biệt với trường hợp này, bởi đó là sự lựa chọn phân công để làm việc.


Với giải pháp quản lý, điều khiển phần mềm từ xa, và nó sẽ giải quyết những vấn đề nản giải trong chớp mắt, hơn nữa, nâng cao việc bảo mật dựa trên 2 yếu tố xác thực. Có trung tâm nhận các cuộc gọi để giải quyết vấn đề

  • Hiệu quả, nhân viên có thể tự động hóa quy trình
  • Tăng cường động lực cho nhân viên
  • Thuận tiện, dễ dàng hoạt động
  • Bảo mật cao
Các giải pháp khác

Công ty TNHH Spartan Việt Nam

Giám Đốc Điều Hành
Ông Trần Phú Vinh
 

Tel : (84-8) 3868 0104
Fax : (84-8) 3868 0105
Email : Vinh@Radiantglobal.com.vn

 Quick Links  Sản phẩm - Dịch vụ
  Giải pháp
  Thông tin
  Hỏi đáp